Projectes d’art contemporani i educació

ArtINFUSIONS
Projectes d'art contemporàni i educació

ArtINFUSIONS és el programa de l’Escola Municipal Art i Disseny destinat a crear projectes educatius d’Art i Educació, col·laboracions i aliances amb centre públics de primària i secundaria de Terrassa. El seu principal objectiu és promoure l’art contemporani i l’expressió artística com a recurs didàctic i amb ell promoure l’aprenentatge actiu i transversal entre diferents àrees del coneixement.

Aliança amb
l’Escola Auró

Organitza: Escola Municipal Art i Disseny de Terrassa i Escola Auró

L’aliança entre l’Escola Municipal d’Art i Disseny i l’Escola Auró, està destinada a utilitzar els recursos de la creació artística com a base educativa. Mitjançant projectes d’art contemporani i educació, formació al professorat i la promoció activitats relacionades, s’ofereix a l’escola Auró l’oportunitat que professorat i alumnat obtingui noves experiències al voltant del llenguatge i l’expressió artística, promovent l’aprenentatge actiu i transversal entre diferents àrees del coneixement.

L’objectiu és integrar l’expressió artística com a recurs didàctic dins o fora de l’aula, per explorar nous mitjans d’expressió, adquirir noves habilitats i fomentar els valors inherents que aporta les arts visuals i la creació en el mon educatiu. 

• Connectar els dos centres educatius de la ciutat per aprofitar recursos i sinèrgies al voltat de la pedagogia de l’Art.

• Recolzar a l’Escola Auró perquè tingui una línia pedagògica basada en l’ensenyament artístic i esdevingui un model educatiu singular, que ajudi a minimitzar la segregació social.

• Aprofitar la metodologia i els processos de l’art contemporani, per allunyar l’associació on l’art és solament una activitat dedicada als fer treballs manuals i vinculada exclusivament a l’estètica i la bellesa.

• Utilitzar l’Art per dinamitzar la seqüència: conèixer, documentar, reflexionar, fer, expressar, mostrar, comunicar i compartir.

• Utilitzar l’art com a eix vertebrador o complementari del projecte educatiu. A partir d’una motivació artística, treballar competències transversals entre diferents matèries.

• Utilitzar temàtiques que tinguin en compte la diversitat de ciutadanies, cultures i persones, que configuren el barri i entorns més immediats. D’aquesta manera es  generarà coneixement i s’activaran valors com la comprensió i la tolerància. Aquest projecte podria ser una oportunitat per col·laborar transversalment, entre els serveis Municipals que treballen en àrees vinculades a l’art, el gènere, integració i la diversitat.

• Oferir a l’alumnat de l’Escola Auró la possibilitat de continuar la seva formació artística en els tallers infantils de l’Escola D’Art

Tota la informació ampliada la trobareu a:
https://artinfusions.wixsite.com/terrassa

ArtESPILL

Organitza: Escola Municipal Art i Disseny de Terrassa

Mitjançant l’obra d’alumnes de l’Escola d’Art, aproximem a les Escoles la reflexió i el coneixement de llenguatges artístics contemporanis. 

Es dissenyen activitats que propicien l’expressió artística i la creació, activen valors: comprensió, la tolerància i acceptació de la diferència 

L’objectiu principal és proposar un projecte artístic d’art visual, que estimuli la inquietud creativa de l’alumnat d’escoles amb un entorn complex, i així oferir igualtat d’oportunitats a l’alumnat més desfavorit. 

CREA
Taller Artístic Interdisciplinari

Organitza: Escola Municipal Art i Disseny
Col·laboren: Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Terrassa
Suport de: Servei de Cultura (Arts Visuals), Servei Municipals de Joventut i Lleure infantil (BaumannLab), IES Investigador Blanxart, IES Torre del Palau, Ampa Investigador Blanxart, Ampa Torre del Palau
Participen: Alumnes de l’IES Investigador Blanxart, IES Torre del Palau i de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Terrassa

L’any 2013  l’Escola Municipal Art i Disseny va veure la necessitat de buscar mitjans per fomentar l’art i la creació en la joventut de la ciutat a través del programa Art-a-Prop. Des de les hores diferents Serveis municipals, entitats, associacions i persones, han col·laborat i han donat suport als instituts perquè el seu alumnat pugui gaudir d’aquesta experiència.

El Taller artístic Interdisciplinari CREA es realitza a l’Escola Municipal d’Art i Disseny. Traspassa els llindars de les tècniques i els llenguatges artístics per esdevenir un punt de trobada de la diversitat expressiva i de la creació lliure i col·laborativa. L’objectiu és fomentar el coneixement dels llenguatges de l’art contemporani, estimular la creativitat, la reflexió i  la interacció entre els participants.

Els centres docents seleccionen alumnat en tenint en compte les aptituds, interès per la pràctica artística, l’expedient acadèmic i els recursos econòmics de la família per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Tota la informació ampliada la trobareu a:
https://taicrea.wordpress.com