Preus

Cicles formatius de grau superior:

Gràfica publicitària: 1r i 2n (c u)
Projectes i direcció d’obres de decoració: 1r i 2n (c u)
Gràfica interactiva
Arquitectura efímera
Escultura aplicada a l’espectacle

10 QUOTES DE 59,49 €

 

Mòduls solts

A l’alumnat extern que vulgui cursar algun mòdul solt se li aplicaran les tarifes següents per crèdit: 17,35 €.
La inscripció en aquests mòduls vindrà condicionada per l’oferta formativa i la disponibilitat de places.

 

Curs de formació per les proves d’accés

10 QUOTES DE 14,21€