Preus

Tarificació social

Arran la implantació de la tarifació social, les quotes de l’Escola es calculen a partir del nivell d’ingressos familiars i altres factors. Més informació a la pàgina general de Tarifació Social.

Fes clic en el següent enllaç per accedir al Simulador de quota de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (a la part inferior de la pàgina que s’obre).