Hostage

Montse Latre

Hostage és una productora de vídeos que treballa des de Barcelona i Nova York per a agències de publicitat i per a empreses. El projecte (real) defineix l’identitat de la productora, una empresa petita creada per dos socis i que té com a objectiu cuidar molt els projectes des d’una òptica creativa. L’autora ha partit del significat del propi nom: hostage (ostatge) i ha desenvolupat un llenguatge gràfic basat en un concepte molt artesanal i tenint com a eix creatiu la idea que el possible client ha quedat segrestat de tal manera que els seus sentis són en mans de la productora.

1 logotip
2 papereria
3 suport promocional
4 catàleg
5 web