Las Primas de Maryjane

Rosa Zea

El projecte defineix l’identitat visual del grup de música i crea la imatge gràfica del que serà el seu últim CD, un recull musical que té com a punt de partida el procés vital d’una dona.

1 logotip del grup
2 imatge del suport: caràtula del suport, llibret i caràtula del disc
3 cartells de promoció