Interiors – Terra Vermella

Sandra Rodríguez

La idea de realitzar aquest projecte neix d’evidenciar la impossibilitat de les administracions publiques de la nostra comarca per donar resposta a una demanda social: la necessitat de nous centres residencials d’acollida per a menors.

Una opció, per solucionar aquesta mancança, podria consistir en rehabilitar immobles que tinguin unes característiques que s’adeqüin als requisits que demanen aquest tipus de centres. Seguint aquest raonament, l’edifici que s’ha habilitat per realitzar el projecte és una nau, actualment en desús, d’una antiga empresa avícola de Castellbisbal

L’objectiu principal de la proposta es concebre un centre d’acollida per a menors, amb un equipament especialitzat per donar una atenció temporal i amb caràcter d’urgència a infants i joves de tres a disset anys que es trobin en situació de risc o d’abandó. També es contempla la seva educació i la funció integradora.

Es justifica una organització espacial molt funcional, basada en una distribució clara, en un mobiliari molt concret i en uns materials curosament escollits, per tal de satisfer les necessitats bàsiques dels usuaris, que necessitaran del recolzament dels treballadors socials, psicòlegs i educadors.