Interiors – Noves oportunitats

Eva Sánchez Serrano

Noves Oportunitats és un projecte que vol recuperar allò que en un moment es va perdre o que va desapareixer. Donar una nova oportunitat a persones que es troben soles, a joves que no tenen un lloc on anar i començar de zero. El projecte també volar donar un nou ús a les antigues colònies industrials que en el seu moment van ser pols de creixement i socialització, però que en l’actualitat, han perdut la seva essència.

Una colònia es crea per tal de donar acollida als treballadors de les fàbriques que en ella s’integren, amb tots els serveis necessàris per mantenir a la població dedicada exclusivament a la feina de la fàbrica. A més a més, amb aquest model de ‘ciutat’ on convivien famílies senceres es generaven vincles molt propers entre la gent que allà vivia. D’alguna manera, amb aquest projecte, es vol recuperar aquests vincles familiars que allà creixien, donant vida i rehabitant les colònies de nou.

L’edifici s’estructura en tres plantes, PB+2, dedicant la planta baixa a les zones de serveis,i la primera i la segona planta als habitatges senior i habitatges joves.

Una gran pasarel·la, a la façana nord, permet els accessos principals (ascensors i escales), generant un banc que dona lloc a un hort urbà i espais comuns on els veïns poden passar el temps.

Antigament la planta baixa de les colònies estava destinada a locals comercials i tallers. Actualment, i seguint aquesta idea, a la planta baixa trobem tots els serveis: zones de lectura, cafeteria, recepció, sala de cures, sala polivalent i un pati interior, tots ells d’ús públic, tant per a veïns de l’edifici com per a la resta de veïnat de la colònia, per tal d’afavorir la socialització.

A les plantes superiors, i mantenint l’esquema original de l’edifici, es troben els habitatges. A la primera planta els de la gent gran i a la segona planta els de la gent jove, aquests últims habitatges amb altell. A més aquestes dues plantes, disposen de patis interiors i zones comunitàries com són la bugaderia i una zona de treball / sala d’estar.

Aquest és un projecte que pretén crear nous vincles familiars a través de les relacions socials i les noves oportunitats. L’objectiu és donanr un nou ús i noves funcions a les antigues colònies industrials aprofitant al màxim allò que existeix i allò que en essència conté.