Interiors – Habitatge mínim 02

Núria Basachs – Víctor Salme

IDEA DEL PROJECTE

Reduïr la superfície ocupada pels habitatges per aconseguir grans espais d’ús comú que convidin a la relació entre els usuaris.

Recuperar  la  nau conservant la seva essència i respectant el legat arquitectònic.

MODUL HABITATGE

Treball en secció per aconseguir reduïr la superfície ocupada. Creant diferents nivells aconseguim espais interiors diferenciats i aproximació a la llum.