Interiors – Habitatge mínim 01

Alba Muñoz – Daniel Minaya

El projecte s’origina previ anàlisi de l’edifici on actuar. L’objectiu primordial és  respectar l’espai original a nivell de façanes i sobre tot a l’interior,  intentant que la volumetria del mòdul no s’apoderés de l’espai.

La idea és que tots dos espais es puguin entendre l’un sense l’altre per tal que tinguin sentit junts o per separat en un altre context. L’única limitació es la pròpia configuració de la planta.

IDEA DEL PROJECTE

1. Aprofitar la llum natural.

Es col·loquen els mòduls situant la zona vidriada amb orientació sud i descentrada de l’eix de la nau apropant-la cap a les finestres per tal d’aprofitar la llum. La part dels dormitoris es destina a la zona amb menys il·luminació natural.

Les zones públiques es situen a la façana nord amb un sol més adient per al tipus d’activitat de lleure i estudi amb una llum difosa que no enlluerna.

2. No envair i respectar el caràcter de l’espai d’actuació. Es limita a tres paràmetres: ubicació del mòdul longitudinalment encarant-lo cap a les entrades de llum de l’edifici, desplaçament respecte l’eix de l’edifici cap a la zona sud pel mateix motiu, distribució lineal per tal de crear una façana interior diferenciada i identificar els dos espais.

3. Possibilitar el muntatge i desmuntatge in situ.

Utilització de materials i components industrialitzats que s’acoblen en sec garantint el desacoblament.

4. Unificar les instal·lacions.

Unificació d’instal·lacions i sistemes per mitjà d’un mètode poc invasiu per tal de conservar l’espai en condicions originals i donar servei mitjançant un sistema col·lectiu d’abastament i evacuació.

Es crea una tarima que conté el ramal d’instal·lacions que condiciona l’alçada del paviment del mòdul però permet un accés pel seu manteniment. Aquesta tarima comença a la sala de calderes i recorre les dues plantes en sentit longitudinal.

5. Programa del mòdul

El mòdul es resol de manera longitudinal formant un secció tubular.

L’espai es divideix mitjançant un moble central servidor que acull els bloc humits (cuina-bany) i la centralització d’escomeses, que generen dos espais diferenciat: un d’habitació i un altre de zona estar/menjador/ espai polivalent.