Interiors – Lobby Hotel Urbà

Núria Basachs Preixens

El projecte del lobby de l’Hotel urbà a Terrassa havia de complir amb un seguit de requeriments funcionals: recepció, despatx, guarda maletes, zona d’espera pels clients, serveis, bar i una escala per comunicar els dos nivells de l’espai.

L’espai interior en el que s’intervé pertany a un edifici del quan només n’existeix l’estructura. Es situa en un cèntric carrer de Terrassa estret i peatonal sense cap interès arquitectònic remarcable.

Conceptualment la proposta pretén dur la natura a través d’un bosc a la ciutat, fugint de l’estil minimalista i excessivament depurat del disseny interior que es fa en l’actualitat.

Aquests condicionants es fan visible en la proposta, en la que es planteja un mòdul de doble alçada on queda allotjat tot el programa demanat. Aquest, actuaria com un gran tronc d’arbre vell, en el que unes obertures simulen nius d’ocells, on la gent hi descansaria i on una il·luminació penjada a diferents alçades representa les fulles dels arbres.

En els dos extrems de la nau lliure s’hi col·loquen dos gronxadors penjats del sostre, fent referència als antics gronxadors fets amb corda que es penjaven de les branques dels arbres.