Interiors – Lobby Hotel

Víctor Salme

Partint d’un edifici existent que està en procés de construcció, aquesta actuació proposa afegir un valor a l’edifici inspirant-se en la ciutat medieval i abstraent tres conceptes vertebradors del projecte: la verticalitat, la duresa dels materials i la introducció del fosar o làmina d’aigua.

En trobar un espai dividit per una filera de pilars de formigó que també apareixen a la façana, la primera decisió ha estat revestir-los i generar un nou ritme irregular que permeti potenciar la verticalitat del doble espai i organitzar el programa amb una gelosia de pilars de fusta de secció ortogonal i monumentalitzar la façana disposant’hi perfils acabats en acer cortén i que agafen la mateixa dimensió que la totalitat de l’alçada de l’edifici.

D’aquesta manera l’edifici adopta una nova concepció molt més rotunda a nivell formal i aporta un valor actual a través dels materials escollits: el formigó, l’acer cortén, el tauler de DM brillant i la fusta de roure que trenca amb la fredor dels materials industrials.