Interiors – Escola Infantil Novum

Varinia Ortiz

L’objectiu marcat en aquest projecte, és aconseguir, que fos atractiu per a pares i fills, tot garantint que els espais pugessin acollir les activitats de forma adequada.

La façana de l’edifici, presenta un tractament de decapat, com a l’obra inicialment construïda. L’ interior és enguixat i pintat de blanc, cercant harmonia, seguretat i confort, amb paviment continu ñ aportant calidesa, senzillesa i uniformitat.

Així, tots els elements afegits a l’edifici existent, queden diferenciats, per la fusta natural.

Finalment, l’escola mostra un exterior amb història, presenta un interior neutre, càlid i harmoniós. Esperant ser viscut i redecorat amb els colors i experiències, que els infants triïn.