Interiors – Concepts

Marc Marcet

La proposta consisteix en la remodelació interior de l’actual edifici donant-hi una nova funció, la de Hostel. Es caracteritza pel fet de disposar d’habitacions o llits, de diferents dimensions per poder albergar a diferents tipus i grups de persones. Persones amb un esperit viatger que vulguin formar part d’un ambient de societat, intercanvi cultural i comunitat.

Amb aquesta idea de partida, es genera un joc de contrastos a partir de la distinció de materials que participen en la definició de l’espai interior. Un espai neutre que dóna unitat però a la vegada uns elements més purs, construïts en fusta que emfatitzen els espais de les estances. La idea d’un gran moble que ocupa un espai interior, en el que s’ha actuat de manera molt subtil.