Interiors – Castell de Can Feu

Sergi Martínez Migens

Es tracta d’una antiga masia convertida en Castell romàntic al segle XIX. L’objectiu principal de la intervenció és retornar la vida a l’edifici i altres aspectes perduts amb el pas dels anys. El concepte d’actuació és el d’ adaptació al lloc. Observant i escoltant va passar per vàries fases de selecció i de moments, fins que va donar lloc a un Centre d’Investigació Gastrònomic.

La intervenció es duu a terme en tres blocs: Envolvent | Pati(plaça) i terrenys | Edifici.

L’envolvent de l’antic pati d’armes genera les cel·les per als residents i la bugaderia.

La plaça separa les dues parts del projecte, però les uneix la seva coberta viva, que canvia amb el canvi d’estacions, retornant així el caràcter romàntic dels jardins perduts.

L’edifici. A la planta baixa -Accés-, es troben les dues escales, l’antiga, convertida en pati interior, i la nova. A la planta primera -Benvinguda-, hi ha per una banda la zona comú formada per l’auditori i els lavabos, i per l’altre, la zona cuina i magatzem. I la planta segona -Investigació- la formen set mòduls i una zona de magatzem.

Els terrenys són la part que alimenta energeticament a l’edifici, aquesta provéde la terra, de l’estany i del sol. Alhora es recupera una zona verda perduda, plantant nous arbres, i col·locant horts, que separen la part pública de la privada a través de la canya del pagès, que permet les visuals però no el pas, homenatjant així a aquest col·lectiu, sense el qual no seria possible aquest projecte.