Interiors – Balneari urbà

Mélani López

La proposta és la d’un Centre de massatges i Balneari urbà situat a Sabadell. La ubicació, l’entorn i les dimensions de l’edifici escollit compleixen amb els requeriments bàsics de la idea del projecte: crear un oasi de tranquil·litat al bell mig de la ciutat.

El programa es divideix en tres blocs: el bloc d’activitats, que comprèn la zona de balneari i massatges; el bloc funcional, que són els vestuaris i el bloc del personal, on s’ubiquen les dependències destinades només a l’ús dels treballadors. Els dos primers es desenvolupen a la planta baixa d’ambdues naus, mentre que l’últim resta a la zona dels altells.