Interiors – Entitat Cultural El Centre

Alba Jiménez Planas

El projecte afronta la reforma del Centre, una entitat cultural històrica a Sant Vicenç dels Horts. L’objectiu principal de la reforma és transmetre l’essència de l’entitat: el seu caràcter popular i auster. Aquest repte s’afronta potenciant un estil i una imatge integral en el que els usuaris i els ciutadans identifiquin l’entitat. Una paleta de materials i colors bàsica, i unes solucions tècniques senzilles contribueixen a modernitzar i adequar els espais i les noves funcions de l’entitat. D’aquesta manera, la optimització de les condicions per desenvolupar les activitats suposa una millora de l’estat de l’entitat i, per extensió, un enfortiment del teixit associatiu i cultural de la ciutat.