Industrial – Stimul

Jordi García

Stimul es un modul cromàtic d’estimulació visual pensat per a ser usat en centres educatius amb AEM (Aules d’Estimulació Multisensorial) i en totes aquelles situacions on es requereixi l’estimulació sensorial visual, com podria ser el cas d’uns pares que necessitin promoure l’estimulació primerenca del seu nadó, per facilitar-ne el seu correcte desenvolupament.

Dirigit principalment a infants i joves amb necessitats educatives especifiques, d’edats compreses entre els tres i els vint-i-un anys, també podrà ser utilitzat per qualsevol altre centre educatiu o particular que necessiti fomentar l’estimulació visual, ja siguin nadons o persones adultes.

És un objecte portàtil, que es pot situar fàcilment en diferents punts de l’espai on es realitzi l’activitat, adaptant-se així a cada necessitat concreta de treball.

L’estimulació visual es produeix mitjançant l’emissió de diferents colors. L’aparell permet un doble control remot: el primer pensat per a l’educador i l’altre per als usuaris.