Industrial – Sardines

Estel Alcaraz Sancerni

Aquest projecte ha estat la motivació de tot un any. Un any que passa per decidir que fer, amb quin projecte treballar, que passa també per formalitzar un concepte i tot el seu desenvolupament durant mesos, treballant el styling i les formes, creant volums 3d, maquetes, motlles i proves, acord amb l’ergonomia i l’antropometria del peu i analitzant materials diversos.
#concepte
Un dels punts claus del projecte és la determinació del concepte. Es decideix que l’element principal sigui l’aigua. Així doncs, s’observa un objecte quotidià com són les ampolles d’aigua. És força curiós veure com el seu volum es redueix una cinquena part quan aquestes es troben en desús…per tant, i seguint amb aquesta idea es qüestiona, per què no fer que les botes d’aigua es puguin plegar també en unes proporcions similars quan no s’utilitzin?
El volum del disseny final de les botes queda reduït aproximadament una cinquena part quan es troben plegades. Aquest fet, juntament amb la millora de distribució del producte, aixi com també la injecció d’un mono-material reciclable,  són aspectes que proporcionen resultats mes tractius pel que fa al eco-disseny.
#sardines?
El logotip i el nom segueix la relacio entre objecte-aigua i el fet de que les botes quedin extremadament plegades, ”estem com sardines” una frase típica catalana.