Industrial – SafeAir

Ángel Ramírez Miguel

SafeAir és un equip respiratori amb circuit tancat de llarga durada (més de 4 hores). Dissenyat per facilitar les tasques dels bombers en ambients altament contaminats on els equips convencionals veuen limitades les seves funcions, com intervencions en túnels, incendis a vaixells o indústries, etc.

SafeAir permet amplitud de moviment amb els braços, té un disseny ergonòmic dorsolateral per distribuir i reduir els esforços.