Industrial – Mechanic Coffee grinder

Dàmaris García

Mechanic Coffee Grinder és un molinet per moldre cafè amb un nou concepte formal orientat a reeditar les velles i valuoses maneres d’obtenir un cafè de qualitat a la llar. Mechanic Coffee Grinder és el redisseny del molinet com a peça clau per moldre el gra de cafè amb l’objectiu de preservar totes les seves qualitats en el moment del seu consum.

Aquest projecte es proposa tornar als orígens del ritual de fer cafè en pos de la qualitat, recuperant l’essència, amb un molinet gestat en un binomi de la modernitat i l’autenticitat, tecnològicament perfecte a la vegada que rescata el gest primari del molí manual. Materials metàl·lics amb naturals i unes proporcions racionals i elegants.