Industrial – Drain Wi

Cristóbal Carabante

DRAIN-Wi és el resultat de resoldre un problema de salut laboral ocasionat principalment pel fet d’haver de realitzar moviments repetitius molt sovint, en l’àmbit de les feines destinades a la neteja industrial.

Tot el projecte gira entorn de la neteja amb un drap humit, que és una tècnica que es remunta a cents d’anys, i concretament a la part on s’esbandeix per treure l’aigua sobrant.

DRAIN-Wi és un eixugador de baietes manual molt enginyós, útil i pràctic que soluciona un problema professional del món de la neteja. Amb aquest utensili de fàcil utilització es pot eixugar una baieta més ràpidament, sense fer excessius esforços ni moviment forçats que poden derivar en una lesió.