Guardian

Jaume Manuel Pla

Guardian és un producte (real) per bloquejar la moto quan es aparcada al carrer. Té un fet diferencial: emet un avis que es pot detectar en 10 metres i que permet a l’usuari recordar que ha de desbloquejar-lo per evitar fer malbé el vehicle. L’autor desenvolupa l’identitat de la marca i del producte, així com el pack i els suports de promoció.

1 logotip
2 envàs del producte i display promocional en botiga
3 suport promocional
4 campanya publicitària