Gràfic – The Garden Eco Watercolors

Laura España

El projecte planteja la realització de la identitat corporativa i la promoció d’unes aquarel·les fabricades amb la màxima cura respecte als materials emprats i a la tècnica de fabricació. Són pintures destinades a un públic afeccionat i amb habilitats i bons coneixements en l’aplicació de la tècnica.