Gràfic – Smaipy

Lucía Pereira

El disseny és una eina de comunicació mitjançant la qual podem persuadir, informar y educar. Per això en aquest projecte m’agradaria explorar fins on poden arribar les capacitats del disseny per a persuadir i poder canviar les pautes socials de la gent per millorar la seva vida del dia a dia.
Actualment, són moltes les marques que no intenten vendre el producte per si mateix sinó que venen un seguit de sensacions y qualitat de vida intrínsecs al producte. Si podem vendre sensacions, estats d’ànim i estils de vida a través de productes, no es podria vendre directament un estat d’ànim? No podríem ensenyar a la societat a ser feliços sense la necessitat de fer-ho a través d’objectes materials?

Així doncs, l’objectiu d’aquest projecte és: crear la imatge gràfica i les campanyes d’actuació d’una organització activista sense ànim de lucre i desvinculada de moviments religiosos o polítics.
Mitjançant eines com les xarxes socials, el “màrqueting de guerrilla” i les eines de comunicació que aporta el disseny gràfic, a donar a la societat un altre punt de vista per tal d’aconseguir ser més feliços en el dia dia i d’aquesta manera demostrar que el disseny gràfic es pot fer servir per a inculcar valors positius i no només per a vendre productes i enriquir grans marques.