Gràfic – Kuäla

Jesús López

Empresa dedica al sector tèxtil, (és una plataforma online i física) que tracta el tema de la moda urbana per a adolescents i joves. Es dóna a conèixer com a MOOD DEALER.

El missatge central és: Kuäla, vol transmetre els sentiments i les actituds dels joves a través de la moda. Entre altres neix la idea d’en PUNT KUÄLA Aquest servei permet col·laborar amb els països subdesenvolupats. La funció reciclatge consisteix a deixar en el contenidor la roba utilitzada que l’usuari no fa servir. Cada vegada que la persona deixi les peces tèxtils per a reciclar automàticament es guardarà el descompte perquè se li aboni en la pròxima compra.