Gràfic – Keys & Paper

Héctor Alba

El projecte es basarà en una empresa dedicada a la venda d’articles informàtics i d’oficina,

com són ordinadors de sobretaula, portàtils, tablets, tauletes gràfiques, etc, amb sistema operatiu Windows, Mac i Android i per altra banda diferents tipus de paper, bolígrafs, “post-it”, etc. Aquesta empresa llançarà al mercat un nou producte diferent de tot el que ja existeix.