Gràfic – Fox Sox

Roc Prat

Aquest projecte gira entorn del món de la moda, concretament es tracta d’una empresa dedicada exclusivament a la producció de mitjons originals i de qualitat, orientada a gent jove. S’ha intentat crear una marca potent visualment i de fàcil adaptació a les diferents aplicacions.

La imatge corporativa s’inspira en el mateix nom de la marca, “Fox Sox” (mitjons de la guineu). L’isotip és una combinació de dos conceptes, per una banda representa el cap d’una guineu i per altra dóna importància a l’aspecte fonètic del naming, les dues “X”, també com a símbol de la marca.