Ebenisteria – Tic-Tac clock

Laia Guillamet

Des d’un bon començament l’ésser humà ha sentit la necessitat de controlar el pas del temps. La mesura del temps existeix des de que l’home va començar a diferenciar el dia i la nit. Mesurar el temps s’ha convertit en una obsessió humana i, per bo o per dolent, el temps sempre ens controla a nosaltres.

El projecte és un rellotge de pèndol amb totes les peces de fusta que funciona amb un sistema d’escapament i amb un contrapès. EL projecte vol donar molta importància als engranatges, per això s’ensenyen totes les peces sense amagar-se a dins d’una caixa.

La fusta utilitzada és contraxapat de bedoll pels engranatge i boix per les peces cilíndriques, fustes resistents i que aguanten molt bé el desgast.