Ethik

Christian Barroso

El projecte desenvolupa una marca de roba masculina. L’autor dóna molta importància a l’etiquetatge de les peces i desenvolupa totes les opcions en materials i confecció amb que etiquetar-les, a més de resoldre els altres suports més habituals.

1 logotip
2 etiquetes per a ser cosides a les diferents peces
3 mostra d’etiquetatge
4 packaging botiga
5 decoració botiga