Interiors – Espai Efímer

Daniel Minaya

Donada la seva ubicació al palau firal, la parcel•la té dues façanes amb accés en cantonada. Es situa un muntatge amb materials reutilitzats (palets de fusta) al centre de l’espai, es pretén crear un objecte amb caràcter escultòric i il•luminat per tal d’atraure l’atenció de la gent.
Quan la gent arriba pot observar al seu interior l’espai publicitari i, al mateix temps, el volum i la il•luminació ordena i distribueix els espais i proposa una circulació en sentit giratori per tal de donar agilitat i moviment. L’aspecte exterior convida a apropar-se a observar el
muntatge i l’interior permet ubicar una zona de visites i reunions amb taules.