Efímera – Breakdown

Marc Marcet

La proposta consisteix en el desenvolupament d’una Pop-Up d’expo­sició, capaç d’implantar-se a qualsevol emplaçament i per a qualsevol activitat comercial.

La lleugeresa, la transformabilitat i la tranportabilitat són els conceptes i el punt de partida del projecte.

Com a idea inicial, el projecte comença a agafar forma des d’un objecte tan simple com és una caixa. Un material, lleuger i resistent com el honeycomb, és l’encarregat de formalitzar les peces, transparents o translúcids depenent de la configuració que es vulgui desenvolupar. La unió de peces planes mitjançant encaixos permeten fàcilment muntar diferents configuracions que un cop acabada l’activitat poden recollir-se i transportar-se en una caixa, per al seu emmagatzemament.

La simplicitat d’una caixa amaga la complexitat d’un sistema de peces configurables que aborden la diversitat d’una activitat comercial