Criminal

Jonathan Giner

El projecte té el repte de conformar la identitat visual d’un festival internacional de cinema de temàtica especialitzada a la ciutat de Barcelona: el cinema negre i criminal.
El certamen es presenta com un esdeveniment ambiciós i amb intencions d’entrar a formar part dels festivals emparats per la Federació Internacional d’Associacions de Productors Cinematogràfics (FIAPF).
Per tal d’aconseguir-ho es treballa la imatge genèrica del festival, que marcarà les bases davant l’organització d’edicions posteriors, i la imatge concreta de la primera edició del mateix.
Com a objectiu paral·lel, associat a la comunicació del festival, el projecte vol intentar conformar una imatge i una estètica que conservi l’essència del gènere, però que a la vegada es deslligui de manera formal dels clixés que l’envolten.

1 Logotip
2 Press book
3 Aplicació en la façana d’un dels espais de projeccions
4 Publicitat exterior
5 Aplicació en peces de vestir