Interiors – Biotech Vallès

Víctor Salme

El concepte general del projecte és l’analogia entre l’edifici i el cos humà.
La idea a nivell formal és la neteja visual de tot el volum interior, convertint un edifici fosc i pesant en un conjunt lleuger, net i ben il·luminat. Les transparències i translucideses juguen un paper fonamental en la voluntat de generar noves
sensacions d’higiene i futurisme. L’interiorisme té influències del Hi-Tech de finals del segle XX. L’atri, el cor de totes les circulacions de l’edifici, és la intervenció formal més rotunda. La seva morfologia serveix també com a nucli de ventilació.
L’envidrament està cobert amb lames orientables que actuen com a protecció solar a l’estiu i deixen passar la llum a l’hivern. Aquests elements juntament amb les obertures practicables a la planta coberta, ajuden a completar el concepte de bioclimàtica d’aquest espai.
Per a les circulacions de l’edifici es fa servir el vidre texturitzat. Aquest permet el pas de la llum exterior a totes les zones de trànsit i la il·luminació artificial d’aquests corredors serveix per a reconèixer els recorreguts per l’edifici.
El treball es completa amb la instal·lació de llum RGB que permet configurar un color per a cada itinerari. La seva possibilitat de configuració aporta una àmplia flexibilitat a l’hora de poder adaptar aquests recorreguts a diferents usos amb el pas del temps.