Interiors – Ark

Daniel Minaya

Ark és un projecte que parteix de la idea de crear un centre de rescat d’animals. Això implica un hospital veterinari i un espai per condicionar als animals que són rescatats, una arca.
La tipologia d’edifici que es busca és a prop de la ciutat, preferentment de tipus industrial i amb espais oberts a l’aire lliure. El fet d’estar a prop de la ciutat implica sobretot un impacte acústic, a causa dels animals, que cal preveure. És per això que es proposa portar un programa, que normalment seria exterior, cap a l’interior però sense perdre el contacte amb els espais oberts tant necessaris pels animals.
L’objectiu és intercanviar els programes interior-exterior, sent conscients de que això implica reproduir a l’interior les necessitats dels animals i oferir un tractament a l’espai amb l’objectiu que el centre sigui un pol d’atracció per la gent.
En la concepció de l’espai interior, el control de la llum permet crear sensacions molt útils per a que els animals es sentin còmodes i puguin tenir una estància digna. L’espai definit és en aparença sobri però la llum i els efectes de la xapa metàl·lica amb diferents textures, donen el caliu suficient que es necessita en aquesta tipologia d’espais hospitalaris. En tot moment es tenen referències visuals cap a l’exterior. Les zones a doble alçada donen amplitud i deixen penetrar la llum cap a
l’interior.