Interiors – Alberg de Joventut

Laura Gómez Ríos

Ubicació: Antic Ajuntament del poble de Sant Pere, Terrassa

L’objecte del projecte és la rehabilitació integral de l’edifici per a adequar-lo funcionalment a l’ús d’alberg. El projecte no implica cap modificació estètica dels elements protegits de l’edifici, però si es fan actuacions a efectes de millorar la funcionalitat i condicionament per als nou ús conservant al màxim el caràcter general de l’edifici.

Horitzontalment l’edifici es divideix en un bloc d’espais comuns (PS+PB) i un bloc d’habitacions (P1+P2). La resolució de l’espai interior dóna resposta al caràcter juvenil i proper de l’usuari final amb una paleta de colors, materials i mobiliari, definint un conjunt singular, dinàmic i divertit.