Pla de reobertura del centre

Pla de reobertura

L’escola elabora el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament d’Educació.

Les mesures que s’exposen en el Pla s’adeqüen a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de l’evolució territorial i restrictiva de les diferents fases de desescalada. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les famílies que conformen la comunitat educativa.