Preinscripció i matrícula

Horari
d'atenció
telefònica

Secretari: Jordi Llop
Telèfon: 937 85 00 70
De dilluns a divendres de 16h a 21.45h 

Preinscripció
als Cicles Formatius
de Grau Superior

A 1r CURS: La presentació de sol·licituds de preinscripció per als CFGS (curs 2020-2021) es podrà fer del 10 al 17 de juny de 2020.

Es pot fer la preinscripció, consultar els requisits d’accés, la documentació i criteris de prioritat, així com tota la informació ampliada, fent clic en el següent enllaç.

A 2n o 3r CURS: Ja està obert el termini per a inscriure’t als Cicles Formatius de Grau Superior. Es podrà fer la preinscripció fins al dia 12 de juny de 2020 (inclòs).

Preinscripció
al Curs de Formació
per a les proves d'accés

Ja està obert el termini per a inscriure’t al Curs de formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior. Es podrà fer la preinscripció fins al dia 30 de juny de 2020 (inclòs).

Preinscripció
als Estudis Artístics

Ja està obert el termini per a inscriure’t als Estudis Artístics. Es podrà fer la preinscripció fins al dia 30 de juny de 2020 (inclòs).

Matriculació
als Cicles Formatius
de Grau Superior

La matrícula per als CFGS (curs 2020-2021) es podrà fer de l’1 al 7 de setembre de 2020.
 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet
 • Núm. afiliació a la seguretat social
 • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)
 • Certificat amb notes batxillerat o cicle superior i/o certificat amb notes proves d’accés específiques i/o comunes

Matriculació
als Estudis Artístics

La matrícula per als Estudis Artístics (curs 2020-2021) es podrà fer del 10 al 18 de setembre de 2020.

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet
 • DNI (fotocòpia i original)
 • Targeta sanitària (fotocòpia i original) 


En el cas de l’alumnat que es matriculi a ARTxTU:

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet fill/a
 • DNI del fill/a, pare o mare (fotocòpia i original)
 • Targeta sanitària del fill/a, pare o mare (fotocòpia i original)