Preinscripció i matrícula

Horari
d'atenció
telefònica

Secretari: Jordi Llop
Telèfon: 937 85 00 70
De dilluns a divendres de 16 h a 21 h 

Preinscripció
als Cicles Formatius
de Grau Superior

A 1r CURS: La presentació de sol·licituds de preinscripció per als CFGS (curs 2021-2022) es podrà fer del 25 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Hi podeu accedir fent clic en el següent enllaç.

ATENCIÓ: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

 

A 2n o 3r CURS: Es podrà fer la preinscripció del 7 a l’11 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Preinscripció
al Curs de Formació
per a les proves d'accés

En breu, es publicaran les dates de preinscripció. 

Preinscripció
als Estudis Artístics

En breu, es publicaran les dates de preinscripció. 

Preinscripció
a ARTxTU

En breu, es publicaran les dates de preinscripció. 

Matriculació
als Cicles Formatius
de Grau Superior

A 1r CURS: La matrícula per als CFGS (curs 2021-2022) es podrà fer del 19 al 23 de juliol de 2021, ambdós inclosos. La matrícula s’ha de fer de forma presencial.

  • Núm. de compte bancari
  • Fotografia mida carnet
  • Núm. afiliació a la seguretat social
  • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)
  • Certificat amb notes batxillerat o cicle superior i/o certificat amb notes proves d’accés específiques i/o comunes