Preinscripció i matrícula

Horari
d'atenció
telefònica

Secretari: Jordi Llop
Telèfon: 937 85 00 70
De dilluns a divendres de 16 h a 21 h 

Preinscripció
als Cicles Formatius
de Grau Superior

Nou alumnat: La presentació de sol·licituds de preinscripció per als CFGS (curs 2022-2023) es podrà fer del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Hi podeu accedir fent clic en el següent enllaç.

ATENCIÓ: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

Tota la informació ampliada la trobareu a:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/apd-grau-superior

Matriculació
als Cicles Formatius
de Grau Superior

La matrícula per als CFGS (curs 2022-2023) es podrà fer del 18 al 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos. La matrícula s’ha de fer de forma presencial al centre amb cita prèvia.

Més informació

 • Fotografia mida carnet
 • Núm. afiliació a la seguretat social
 • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)
 • Certificat amb notes batxillerat o cicle superior i/o certificat amb notes proves d’accés específiques i/o comunes
 • Núm. de compte bancari

Us recordem que si heu estat admesos en un cicle de grau superior del nostre centre, heu de formalitzar la matrícula del 18 al 22 de juliol de manera presencial. L’alumnat que no ho faci en el període establert, es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada.

Curs de Formació per a les proves d'accés

PREINSCRIPCIÓ
Del 20 de juny a l’1 de juliol, ambdos inclosos. Per fer la preinscripció caldrà fer clic en el següent enllaç:

Vull fer la preinscripció

MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA
Del 5 al 23 de setembre

 • Document identificatiu de l’alumne/a 
 • Targeta sanitària 
 • Núm. IBAN per domicilar els rebuts
 • Fotografia mida carnet

Estudis Artístics

PREINSCRIPCIÓ NOU ALUMNAT
Del 7 de juny a l’1 de juliol, ambdos inclosos. Per fer la preinscripció caldrà fer clic en el següent enllaç:

Vull fer la preinscripció

Es poden fer tantes sol·licituds de tallers i dies diferents com es vulgui.

L’Escola comunicarà a l’interessat si la seva sol·licitud ha estat aprovada o rebutjada.

MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA NOU ALUMNAT
Del 5 al 15 de juliol i del 5 al 16 de setembre

 • Document identificatiu de l’alumne/a 
 • Targeta sanitària 
 • Núm. IBAN per domicilar els rebuts
 • Fotografia mida carnet