Preinscripció i matrícula

Horari
d'atenció
telefònica

Secretari: Jordi Llop
Telèfon: 937 85 00 70
De dilluns a divendres de 16 h a 21 h 

Preinscripció
als Cicles Formatius
de Grau Superior

Nou alumnat: La presentació de sol·licituds de preinscripció per als CFGS (curs 2021-2022) es podrà fer del 25 al 31 de maig de 2021.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació. Hi podeu accedir fent clic en el següent enllaç.

ATENCIÓ: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

 

Alumnat de continuïtat: Es podrà fer la preinscripció del 7 a l’11 de juny de 2021.

Matriculació
als Cicles Formatius
de Grau Superior

La matrícula per als CFGS (curs 2021-2022) es podrà fer del 19 al 23 de juliol de 2021. La matrícula s’ha de fer de forma presencial amb cita prèvia.

Més informació

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet
 • Núm. afiliació a la seguretat social
 • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)
 • Certificat amb notes batxillerat o cicle superior i/o certificat amb notes proves d’accés específiques i/o comunes

Curs de Formació
per a les proves d'accés

• PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: del 18 al 25 de juny de 2021.
(Opció a preinscripció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament)

• PERÍODE ÚNIC DE MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: del 6 al 24 de setembre de 2021.

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet
 • Núm. afiliació a la seguretat social
 • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)

Mòduls dels Cicles Formatius
de Grau Superior (Monogràfics)

• PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA: del 18 al 25 de juny de 2021.
(Opció a preinscripció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament)

• MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: del 25 al 29 d’octubre de 2021.

Estudis Artístics

• PREINSCRIPCIÓ DE CONTINUÏTAT: del 18 al 25 de juny de 2021.
Dóna preferència a l’alumnat matriculat durant el curs 2020-2021.
Preinscripció telemàtica adreçada a l’alumnat de continuïtat (amb opció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament).
Només es permetrà la preinscripció a una sessió d’un mateix taller. Durant el període de MATRÍCULA OBERTA i, si hi ha places disponibles, es podrà matricular a les dues sessions.

• PREINSCRIPCIÓ OBERTA: a partir del 28 de juny de 2021

Preinscripció telemàtica adreçada al nou alumnat (amb opció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament).

• MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: del 6 al 16 de juliol i del 6 al 10 de setembre de 2021.

Adreçada a tot l’alumnat que ha formalitzat la preinscripció. Les places del nou alumnat s’adjudicaran segons ordre de preinscripció.

• MATRÍCULA OBERTA: a partir del 13 de setembre de 2021
Dóna la possibilitat de matricular-se a principis de cada trimestre sempre que hi hagi places disponibles. Per acceptar la plaça, un cop iniciat el segon trimestre, caldrà una entrevista amb el professor/professora responsable del taller.

Una vegada s’hagi arribat a cobrir el número màxim de matrícules de cada curs, les persones interessades que no tinguin plaça quedaran en una llista d’espera per ordre d’inscripció. En funció de les baixes que es produeixin al llarg del curs, se’ls avisarà perquè formalitzin la matrícula.

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet
 • Núm. afiliació a la seguretat social
 • DNI i targeta sanitària (fotocòpia i original)

ARTxTU (Estudis artístics per infants i joves)

• PREINSCRIPCIÓ DE CONTINUÏTAT: del 18 al 25 de juny de 2021.
Dóna preferència a l’alumnat matriculat durant el curs 2020-2021.
Preinscripció telemàtica adreçada a l’alumnat de continuïtat (amb opció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament).

• PREINSCRIPCIÓ OBERTA: a partir del 28 de juny de 2021

Preinscripció telemàtica adreçada al nou alumnat (amb opció presencial amb cita prèvia, de manera excepcional, qui no pugui fer-ho telemàticament).

• MATRICULACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA: del 6 al 16 de juliol i del 6 al 10 de setembre de 2021de 2021.

Adreçada a tot l’alumnat que ha formalitzat la preinscripció. Les places del nou alumnat s’adjudicaran segons ordre de preinscripció.

• MATRÍCULA OBERTA: a partir del 13 de setembre de 2021
Dóna la possibilitat de matricular-se a principis de cada trimestre sempre que hi hagi places disponibles. Per acceptar la plaça, un cop iniciat el segon trimestre, caldrà una entrevista amb el professor/professora responsable del taller.

Una vegada s’hagi arribat a cobrir el número màxim de matrícules de cada curs, les persones interessades que no tinguin plaça quedaran en una llista d’espera per ordre d’inscripció. En funció de les baixes que es produeixin al llarg del curs, se’ls avisarà perquè formalitzin la matrícula.

 • Núm. de compte bancari
 • Fotografia mida carnet fill/a
 • DNI del fill/a, pare o mare (fotocòpia i original)
 • Targeta sanitària del fill/a, pare o mare (fotocòpia i original)