Informació d’inici de curs

Com s'accedirà
a l'Escola?

L’inici de les classes presencials en els CICLES de DISSENY i el CURS de FORMACIÓ estan previstes per al proper dia 21 de setembre de 2020, seguint el següent horari establert i preservant l’entrada esglaonada de l’alumnat. Els professors de cada cicle acolliran l’alumnat i realitzaran la presentació del curs.

Cada cicle haurà d’esperar el seu torn d’accés a l’exterior de l’Escola fins que un professor els faci entrar.

Es prega rigorosa puntualitat segons l’horari a continuació descrit:

  • Curs de Formació: 16:45h
  • Elements per a l’Espectacle: 17:00h
  • Gràfica Publicitària-Interactiva: 17:15h
  • Espais Interiors-Efímers: 17:30h


El dia 22 de setembre s’iniciaran les classes seguint l’horari presentat pels professors de cada cicle el dia d’inici de curs.

Què cal tenir en
compte per accedir
a l'Escola?

Davant de la situació de pandèmia, resulta indispensable fer-se responsable de l’estat de salut personal. Això passa per complir aquestes condicions fonamentals per poder accedir a l’Escola:

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19

(Febre o febrícula >37,5, Tos, Dificultat per a respirar, Mal de coll*, Refredat nasal*, Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, Mal de panxa amb vòmits o diarrea, Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

2. No sou ni heu estat positiu per al SARS-CoV-2 durant els últims 14 dies.

3. No heu estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els últims 14 dies.

4. Que no conviviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

5. Que no esteu a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

En qualsevol d’aquestes condicions es prohibirà l’assistència a l’Escola i serà obligació dels alumnes i de les seves famílies (en cas de menor d’edat) comunicar la situació per tal que els serveis de salut valorin l’impacte comunitari.

Els alumnes majors de 18 anys i/o mares/pares (menors d’edat) heu de fer-vos responsables del vostre estat de salut, per això us fem signar una declaració responsable (trobareu l’enllaç de descàrrega al final d’aquesta pàgina) que haureu de lliurar, el mateix dia 21 de setembre com a condició indispensable per accedir a l’escola, al vostre tutor, a través de la qual:

1. Feu constar que sou coneixedors de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, seguireu les mesures que s’hagin d’aplicar necessàriament en cada moment.

2. Us comprometeu a no venir al centre educatiu en cas que presenteu simptomatologia compatible amb la COVID-19 o hagueu estat en contacte amb un cas. I que us comprometeu a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures pertinents.

Donada la delicada situació sanitària actual, us demanem la màxima col·laboració pel bon funcionament del curs.