I Concurs de fotografia mòbil

El Departament d’Interiors de Escola Art i Disseny Terrassa organitza aquest concurs de fotografia mòbil obert tant a alumnes i exalumnes de l’escola com a qualsevol persona interessada en la fotografia dels espais que ens envolten.

 1. El tema i el lema del concurs son els “Racons prohibits” en la seva mes amplia accepció.
 2. Les fotografies s’hauran de pujar a la xarxa social Instagram amb els tags #artidisseny i #raconsprohibits, també s’ha de mencionar @artidisseny.
 3.  La data límit per pujar les fotografies a Instagram és el dia 31 de març de 2014.
 4.  Les fotografies es podran veure i votar a Instagram fins al 4 d’abril.
 5.  Amb les 25 fotografies mes votades a Instagram, es realitzarà una exposició a Escola Art i Disseny Terrassa del 7 a l’11 d’abril.
 6.  Entre aquestes 25 fotografies mès votades un jurat escollirà un primer premi i dos accèssits. El jurat, la decisió del qual es inapel·lable, estarà format per:
  • El Cap del Departament d’Interiors
  • Un/a fotògraf professional
  • Un/a interiorista profesional
 7. Els criteris d’avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica.
 8. No hi ha cap limitació en el nombre de fotografies que es poden pujar. Aquestes hauran de ser inèdites, sense haver estat mai premiades en cap altre concurs. El jurat podrà seleccionar, com a màxim, dues fotografies per autor.
 9. El dia 21 d’abril es farà públic els noms dels guanyadors a la web de Terrassa Escola Municipal d’Art.
 10. S’establiran els següents premis:
  • Primer premi: Un curs de fotografia a Escola Art i Disseny Terrassa.
  • Accèssits: La fotografia seleccionada impresa en llenç de 30×30 cm.
 11. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.