Proves d’accés

AVÍS IMPORTANT

Els terminis queden suspesos i interromputs d'acord amb el Reial Decret 463/202.

Convocatòria 2020 - Cicles Formatius de Grau Superior

Proves d'accés als cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny

Terminis d'inscripció telemàtica

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

A partir de les 9.00 h. del 16 de març fins a les 23.59 h. del 26 de març de 2020

Convocatòria d’incidències:
Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a les proves en la convocatòria ordinària per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la convocatòria d’incidències, en els centres que es determinin. Sol·licitud en el centre on s’ha fet la inscripció. Fins a les 12.00 h. del 15 de maig de 2020

CONVOCATÒRIA EXTRORDINÀRIA (Únicament part específica)

A partir de les 9.00 h. del 25 de maig fins al 29 de maig de 2020

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

De l’1 al 4 de setembre de 2020. Si es disposen de places vacants

Calendari de les proves

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part comuna:
Comença a les 16:00 h. del 13 de maig de 2020
Desenvolupament: Total 4:30 h.

 • Primer bloc: 2 h. Llengua catalana i llengua castellana
 • Descans: 30 minuts
 • Segon bloc. 2 h. Llengua estrangera i història o matemàtiques
 

Molt important: Cal tenir present que la superació d’aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL, únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques

 

Part específica:
Comença a les 16:00 h. del 14 de maig de 2020
Desenvolupament: Total 3:30 h.

 • Presentació de la prova : 30 minuts.
 • Realització pràctica: 3 h. 1 opció a triar entre:
  – Comunicació i disseny
  – Expressió artística
  – Art i tecnologia
 

Convocatòria d’incidències:
ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

 • Part comuna: Comença a les 9:30 h. del 20 de maig de 2020
 • Part específica: Comença a les 16:00 h. del 20 de maig de 2020
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Únicament part específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part específica: 
Comença a les
9:30 h. del 26 de juny de 2020

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

ATENCIÓ: 
Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part específica:
Comença a les 
9:30 h. de l’1 d’octubre de 2020, en cas de disposar de places vacants.