Proves d’accés

ACLARIMENT IMPORTANT

Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d'acord amb els requeriments que en cada moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran públics de manera exhaustiva a la pàgina web del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat) i de forma resumida en el nostre web (artidisseny.com).

Convocatòria 2021 - Cicles Formatius de Grau Superior

Proves d'accés als cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny

Terminis d'inscripció telemàtica

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

Inscripció: A partir de les 9 .00 h del 15 de març fins a les 23.59 h del 25 de març de 2021

Convocatòria d’incidències:

Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a les proves en la convocatòria ordinària per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre on l’aspirant es troba inscrit), poden presentar-se a la convocatòria d’incidències, en els centres que es determinin. Sol·licitud en el centre on s’ha fet la inscripció.

Fins a les 12 h del 14 de maig de 2021

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Únicament part específica)
Inscripció: A partir de les 9 .00 h del 24 de maig fins al 28 de maig de 2021
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

Inscripció: De l’1 al 7 de setembre de 2021. Si es disposen de places vacants.

Calendari de les proves

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part comuna:
Comença a les 16.00 h del 12 de maig de 2021. Desenvolupament: Total 4:30 h.

 • Primer bloc: 2 h. Llengua catalana i llengua castellana
 • Descans: 30 minuts
 • Segon bloc. 2 h. Llengua estrangera i història o matemàtiques
 

Molt important: Cal tenir present que la superació d’aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL, únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques

Part específica:
Comença a les 16.00 h del 13 de maig de 2021.
Desenvolupament: Total 3:30 h.

 • Presentació de la prova : 30 minuts.
 • Realització pràctica: 3 h. 1 opció a triar entre:
  – L’àmbit de la comunicació i el disseny que integri els continguts de les matèries de Cultura audiovisual i Disseny.
  – L’àmbit de l’expressió artística que integri els continguts de les matèries de Fonaments de les arts i Dibuix Artístic.
  – L’àmbit de l’art i la tecnologia que integri els continguts de les matèries de Dibuix tècnic i Disseny.
 
Convocatòria d’incidències:

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part comuna: Comença a les 9.30 h del 19 de maig de 2021. 

Part específica: Comença a les 16.00 h del 19 de maig de 2021. 


CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA (Únicament part específica)
ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova Part específica: Comença a les 9.30 h del 28 de juny de 2021

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part específica: Comença a les 9.30h de l’1 d’octubre de 2021, en cas de disposar de places vacants

Material

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un per a realitzar els dibuixos preparatoris i l’altre pels esbossos.
 • Un full DIN A3 mínim, adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.
 • Dos fulls DIN A3 de cartolina.
 • Un full de paper translúcid DIN A3 (vegetal, sulfuritzat, o d’altres, segons si s’utilitzen retoladors de colors permanents o llapis de color).
 • Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
 • Per a tallar, estisores, bisturí o cúter Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.