Proves d’accés

AVÍS IMPORTANT

Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia

Convocatòria 2020 - Cicles Formatius de Grau Superior

Proves d'accés als cicles de formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny

Terminis d'inscripció telemàtica

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Convocatòria d’incidències:

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).

Inscripció: no més tard de les 12 h del 2 de juliol de 2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020. Si es disposen de places vacants.

Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020

Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

Calendari de les proves

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (Part comuna i/o específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Part comuna:
29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Desenvolupament: Total 4:30 h.

 • Primer bloc: 2 h. Llengua catalana i llengua castellana
 • Descans: 30 minuts
 • Segon bloc. 2 h. Llengua estrangera i història o matemàtiques
 

Molt important: Cal tenir present que la superació d’aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de FORMACIÓ PROFESSIONAL, únicament en el cas d’haver-se examinat de matemàtiques

Part específica:
30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Desenvolupament: Total 3:30 h.

 • Presentació de la prova : 30 minuts.
 • Realització pràctica: 3 h. 1 opció a triar entre:
  – Comunicació i disseny
  – Expressió artística
  – Art i tecnologia
 

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

 
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
 

Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències:

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòriaCONVOCATÒRIA DE SETEMBRE (Únicament part específica)

ATENCIÓ: Les persones aspirants han de presentar-se 30 minuts abans de l’inici de cada part de la prova

Proves: 1 d’octubre de 2020 (a les 9:30 h)

Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020

Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

Material

 • Un mínim de dos fulls de dibuix DIN A3, un per a realitzar els dibuixos preparatoris i l’altre pels esbossos.
 • Un full DIN A3 mínim, adient per a la tècnica a emprar per a realitzar la proposta definitiva.
 • Dos fulls DIN A3 de cartolina.
 • Un full de paper translúcid DIN A3 (vegetal, sulfuritzat, o d’altres, segons si s’utilitzen retoladors de colors permanents o llapis de color).
 • Llapis grafit, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, compàs, regle i joc d’escaires.
 • Per aplicar color, a escollir entre llapis color, retoladors, tempera, acrílic o aquarel·la.
 • Per a tallar, estisores, bisturí o cúter Per a enganxar, cinta doble cara, goma d’enganxar o cola blanca.

Atenció telefònica

Telèfon d’atenció: 628 24 30 93
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 19 h