Cursos Monogràfics de Disseny

Horari: Consultar
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Consultar

Preu: Consultar
Matrícula: Consultar

VINCULATS A DIFERENTS CICLES

L’escola et dóna la possibilitat de fer CURSOS MONOGRÀFICS DE DISSENY, matriculant-te a mòduls solts de qualsevol dels cicles, sempre que hi hagi disponibilitat de places. L’oferta és variada i la durada depèn de cada mòdul. Pots completar la teva formació cursant els monogràfics d’altres cicles sempre que el teu horari ho permeti.

INFODISSENY – IMATGE, DIBUIX I MODELAT 3D
Utilitzant eines de creació digital de codi obert, aprendràs tècniques i processos que t’ajudaran a desenvolupar i presentar els teus projectes amb rigor i professionalitat.
Pel que fa al programari amb el que treballaràs, Scribus i Inkscape per a maquetar i realitzar presentacions, Krita pel dibuix i retoc d’imatge i Blender per a modelar i renderitzar en 3D.

 

MOTLLES I REPRODUCCIONS. MOTLLES AMB MATERIALS RÍGIDS I TOUS POSITIVATS AMB MATERIALS DIVERSOS
Taller enfocat per a conèixer un ofici que és el de fer motlles i positivats. L’aprenentatge d’aquest ofici té dues vessants: L’una és saber veure el negatiu d’un volum per tal de preveure el motlle més adequat. I l’altre és el de conèixer el comportament dels materials per tal d’escollir el més adient per la seva reproducció.
A partir del modelat en 3D de l’edifici o espai a treballar s’obtenen dades lumíniques que ajuden en la decisió projectual de selecció de les millors lluminàries per a situar en cada espai concret, obtenint imatges 3D virtuals del resultat treballat.

INFOARQUITECTURA – RETOC FOTOGRÀFIC I 3D
En aquest monogràfic podràs aprendre les tècniques bàsiques de retoc fotogràfic amb Photoshop per a poder mostrar els teus projectes d’interiorsme o arquitectura.
Tanmateix començaràs desde 0 a treballar amb 3D Studio Max, aprenent a modelar, texturitzar, il·luminar i renderitzar amb les tècniques més avançades.

 

CREACIÓ DE VÍDEO – MUNTATGE I EDICIÓ
En aquest monogràfic podràs aprendre les tècniques de muntatge i edició de vídeo amb el programa Adobe Premiere. Realitza vídeos per a poder mostrar els teus projectes. Treballa amb so, text i efectes per a aportar un toc més professional a les teves presentacions.

 

TALLER LLUÈRNIA – DISSENY, PRODUCCIÓ I MUNTATGE
En aquest monogràfic transversal ofert per Espais Efímers i Elements per a l’Espectacle, treballaràs en la proposta que representarà a l’Escola en el festival Lluèrnia d’enguany. La proposta es materialitzarà i es muntarà pel propi alumnat a la ciutat d’Olot a la tardor.

 

3D AVANÇAT – ANIMACIÓ, SCRIPTS I PLUG-INS PER A 3DSTUDIO
En aquest monogràfic podràs millorar la teva tècnica 3D afegint moviment a les teves creacions, a part podràs completar la teva formació mitjançant la incorporació dels darrers plug-ins i scripts.

 

IL·LUMINACIÓ – INTRODUCCIÓ AL DIALUX EVO
Dialux EVO es un dels programes freeware més estandaritzat i utilitzat per dissenyadors com per empreses fabricants de lluminàries en el càlcul de projectes de il·luminació.

 

DIBUIX TÈCNIC
LECTURA I TRAÇAT DE PLÀNOLS D’INTERIORISME. INTRODUCCIÓ A LA PERSPECTIVA CÒNICA OBLÍQUA I CENTRAL I AL TRAÇAT D’OMBRES EN PERSPECTIVA CONICA.

Inclou els paràmetres bàsics per a traçar i llegir correctament plànols d’ interiorisme en dos dimensions. Incloent la simbologia dels plànols, l’escala gràfica, traçat de seccions i alçats, dibuix d’escales i graonats, superfícies, cotes, tipus de línies i nivell de detall.
Inclou els paràmetres bàsics per a saber traçar perspectives d’objectes i espais simples en paper. Tant en perspectives d’un punt de fuga, com de dos punts de fuga.
Inclou els paràmetres bàsics per a saber traçar, en perspectiva obliqua, les ombres que produeixen objectes al terra i a sobre altres objectes.

INTERFÍCIES GRÀFIQUES D’USUARI
DESTINAT A DISSENYADORS GRÀFICS O AFINS

Les interfícies gràfiques d’usuari permeten la interacció entre un sistema i els seus usuaris. En aquest monogràfic a més de treballar els aspectes gràfics i visuals, treballaràs aspectes com el disseny d’interacció, la usabilitat i l’accessibilitat. Adquiriràs els coneixements i habilitats per dissenyar interfícies gràfiques seguint l’enfocament del disseny centrat en l’usuari, bàsic per aconseguir un producte que les persones puguin utilitzar amb facilitat i eficiència. Aprendràs a utilitzar software de disseny específic de l’àmbit i realitzaràs prototips interactius d’alta fidelitat dels teus dissenys.

 

MITJANS INFORMÀTICS PER DISSENY GRÀFIC
CREATIVE CLOUD: IL·LUSTRATOR, INDESIGN, ACROBAT I PHOTOSHOP

En aquest monogràfic podràs aprendre les eines informàtiques bàsiques i professionals que s’utilitzen en disseny gràfic, tant per formalitzar els dissenys com per entendre la transferència d’arxius entre programes i cap a producció.