Pintura

Horari: 
Modalitat: 

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Octubre a juny

Preu: 
Matrícula:

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics
DURADA: D’octubre a juny
HORARI: Dilluns i dimecres de les 18.00 a les 21.00 h. (Possibilitat de fer un dels dos dies)
PROFESSOR: Artur Sansó

Temps de tramitació
1er període: del 10 de juny al 12 de juliol de 2019
2n període: del 2 al 20 de setembre de 2019

Aproximació als conceptes, tècniques i elements bàsics de l’expressió pictòrica: color, llum, espai, composició, expressió… especialment a través dels diferents comportaments figuratius. Es treballarà la pintura a partir de diversos procediments: acrílic, oli i aquarel·la.

  • Materials tècniques i procediments pictòrics: acrílic, aquarel·la i oli
  • Estudi de la llum. Com treballar el color
  • Els elements compositius. Com estructurar una pintura
  • La representació de la realitat. Els models del natural: bodegó, paisatge i figura humana.
  • Estratègies de la creació pictòrica. Les fases del projecte.
  • La pintura com a llenguatge personal

Professors

Artur Sansó

ARTUR SANSÓ RAMON

LLICENCIAT EN BELLES ARTS