Gravat

Horari: Dijous de 18.00 a 21.00 h
Modalitat:

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Octubre a juny

Preu: 
Matrícula: 

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics
DURADA: d’octubre a juny
HORARI: Dijous de 18.00 a 21.00 h

Temps de tramitació
1er període: del 10 de juny al 12 de juliol de 2019
2n període: del 2 al 20 de setembre de 2019

S’ofereixen dos nivells, un d’iniciació pel que no calen coneixements previs i un d’especialització on és necessari tenir coneixements bàsics de gravat:

Introducció a la tècnica del gravat i als conceptes i procediments que li són propis: estampa, prova, matriu, tiratge, edició, multiplicitat, entintat, diferents tipus de gravat, tècniques d’impressió, el paper (tipus, particularitats, preparació i manipulat), numeració de l’estampa i denominació de les diferents proves.

Gravat al buit: procediments d’incisió directa

  • Punta seca, manera negra, burí. Ús de l’utillatge propi: puntes d’acer, rulines, rascadors, brunyidors, berceaux, equips d’eix flexible, polidora. Funcionament del taller.
  • Estampació calcogràfica. Tòrcul: coneixements basics.

 

Gravat al buit: procediments d’incisió indirecta

  • Tècnica, preparació de la matriu, vernís, metalls i àcids, procediment. Control del mordent. Mossegada plana i consecutiva. Seguretat i ús correcte del taller.
  • Estampació de l’aiguafort.

Adreçat a persones amb coneixements previs de gravat calcogràfic.

  • Introducció: Aiguafort, aiguatinta i vernís tou. Ús de resina epoxi. Càrregues en pols. Carborúndum.
  • Tècniques tradicionals i incorporació de resines i les seves possibilitats. Estampació.

 

Adreçat a persones amb coneixements previs de gravat.

  • Tipus de plàstics, característiques, mal·leabilitat.
  • Incisicions amb eines, reserves amb diferents materials. Pirogravador i equip d’eix flexible.
  • Atacs de la superfície amb dissolvents, addicions. Estampació.