Gravat

Horari: A consultar
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà
Període lectiu: Octubre a juny

Preu: Consultar
Matrícula: Consultar dates

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics

S’ofereixen dos nivells, un d’iniciació pel que no calen coneixements previs i un d’especialització on és necessari tenir coneixements bàsics de gravat:

Aprofundiment línia i taca. (monogràfic de continuïtat)

Curs adreçat especialment a artistes plàstics, estudiants d’art i a tota persona amb inquietuds artístiques que desitgin conèixer i/o ampliar tècniques i conceptes del gravat. Per experimentar amb aquests mitjans i la seva expressivitat.

Continguts
Profunditzar en les tècniques tradicionals.
Ampliar l’aiguafort i l’aiguatinta amb les seves variants. Treballar la falsa manera negra, el vernís tou amb textura i efecte crayón.
Incorporar el color a l’estampa. Poupée, collage, color per planxa i reserves.

Tècniques gràfiques combinant l’aiguafort i la transferència d’imatges reprogràfiques.

La finalitat d’aquest taller és l’aprenentatge i pràctica de la tècnica de l’aiguafort sobre matrius metàl·liques, així com les seves possibilitats en combinació amb la transferència d’imatges fotogràfiques. Aprendrem com incorporar a l’estampa qualsevol tipus d’imatge que pugui reproduir-se en una fotocopiadora.

Explorarem les possibilitats resultants de la suma de dos tipus de llenguatges gràfics tant dispars. La intensitat de la línia d’aiguafort sumant-se en l’estampa amb imatges fotogràfiques, textos,

Projectes