Ebenisteria

Horari: Dilluns o dimecres de 18 a 21 h
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà
Període lectiu: Octubre a juny

Preu: Consultar
Matrícula: Consultar dates

AVÍS IMPORTANT: Degut a la crisi sanitària causada per la COVID19, l’oferta de cursos i places es pot veure afectada en compliment de la normativa establerta per les autoritats competents.

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics
HORARI: Dilluns o dimecres de les 18 h a les 21 h 

Aquest taller té com a finalitat aportar els coneixements tècnics per poder elaborar un projecte en fusta, especialment en components de mobiliari. S’utilitza la talla, el tornejat, la marqueteria i d’altres recursos de l’ebenisteria artística.

 • Eines i màquines i materials.
 • Les fustes i les seves propietats. Classes i aplicacions
 • Les tècniques constructives. Estructures, unions i encaixos
 • La marqueteria i la combinació de xapes
 • Acabats. Vernissos, tints i anilines, cera, pàtina, pintura.
 • Representació gràfica del projecte. De la idea al plànol

Taller basat en l’estudi i fabricació artesanal d’instruments de corda. També s’aporten criteris musicals, acústics i organològics en les aplicacions constructives.

 • Eines i màquines i materials.
 • Les fustes i les seves propietats. Classes i aplicacions
 • Parts principals dels instruments musicals. Tractaments acústics
 • Les tècniques constructives. Càlculs bàsics
 • La marqueteria i la combinació de xapes
 • Acabats. Vernissos, ceres i polits
 • Manufactura i construcció d’un instrument musical

Taller pràctic basat en el coneixement de les fustes, les eines i els procediments tècnics per a restaurar objectes de mobiliari. El curs inclou un coneixement ampli de l’ofici d’ebenista i de les tècniques específiques en la restauració.

 • Els mobles i els seus usos. Principals estils
 • Eines i màquines i materials.
 • Les fustes i les seves propietats. Classes i aplicacions
 • Tècniques bàsiques de neteja i decapat. Els tractaments fungicides i insecticides
 • La consolidació d’elements. Reforma, substitució i encolat
 • Acabats. Vernissos, tints i anilines, cera, pàtina, pintura.

 

Professorat

Martí Romero

MARTÍ ROMERO TORRELLES

MESTRE DE TALLER