Dibuix artístic

Horari:
Modalitat:

Idioma: Català, Castellà, Anglés
Durada: Octubre a juny

Preu: 
Matrícula: 

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics
DURADA: D’octubre a juny
HORARI: Dimarts i dijous de les 18.00 a les 21.00 h. (Possibilitat de fer un dels dos dies)
PROFESSOR: Artur Sansó

Temps de tramitació
1er període: del 10 de juny al 12 de juliol de 2019
2n període: del 2 al 20 de setembre de 2019

En aquest curs, coneixeràs els fonaments de l’expressió plàstica com encaix, perspectiva, composició, ombrejat… A partir de diferents tècniques podràs utilitzar el dibuix no només com un sistema de representació de la realitat, sinó també com a base de l’expressió personal.

 •  Tècniques, procediments i materials del dibuix: llapis, carbonet, tinta…
 • Anàlisi de la forma. Encaix, mesura i proporció
 •  Llum i ombra. Valoració tonal, trama i ombrejat
 • Perspectiva i representació tridimensional
 • Com estructura un dibuix. La composició
 • El dibuix com ’expressió personal. La línia i el traç
 • L’esbós. Apunts del natural. El quadern de camp.
 • Introducció al color. El treball en aquarel·la
 • El dibuix de la figura humana del natural. Sessions amb model masculí i femení

Aprèn a dibuixar i a interpretar el cos humà amb tintes, carbonet, cretes, pastel i aquarel·les

 • El dibuix de la figura humana del natural. Sessions amb model masculí i femení
 • Estudi del nu. Anatomia, estructura i sensació corporal
 • La dinàmica del cos: moviment i ritme
 • Tècniques i recursos expressius aplicats al treball de la figura humana
 • De la figuració a l’abstracció

Professors

Artur Sansó

ARTUR SANSÓ RAMON

LLICENCIAT EN BELLES ARTS

Projectes