Sobre Art

Horari: Dimecres de les 17.00 a les 18.00 h.
Modalitat: 

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Octubre a juny

Preu: 
Matrícula: 

TITULACIÓ: Diploma propi de l’escola
ACCÉS: Directe sense requisits acadèmics
DURADA: D’octubre a juny
HORARI: Dimecres de les 17.00 a les 18.00 h.
PROFESSOR: Artur Sansó

Temps de tramitació
1er període: del 10 de juny al 12 de juliol de 2019
2n període: del 2 al 20 de setembre de 2019

La finalitat d’aquest curs es aproximar-nos al fet artístic, aportant les bases per recorre la seva història i les claus per reflexionar entorn els seus diferents llenguatges.

Durant aquest curs ens proposem la recerca d’una genealogia de l’art contemporani a partir de la pervivència dels models culturals i l’afinitat entre les creacions del passat i les actuals.

Introducció a la teoria i funcions de l’Art. Antropologia del fet artístic. Els orígens de l’Art. El món clàssic i la seva dissolució. L’occident cristià a l’Edat mitjana.

El món modern i les transformacions de l’Art. Les avantguardes i l’Art actual.

Introducció a les arts no occidentals i als temes de l’art. Lectura transversal per apreciar les interaccions entre passat i pressent.

El primitivisme. La terra. Totemisme. Màscara. El classicisme. Mite. Cos i transformació . L’Al·legoria. Carn. Ànima. Èxtasi. El paisatge. Viatge iniciàtic. Paradís

Professors

Artur Sansó

ARTUR SANSÓ RAMON

LLICENCIAT EN BELLES ARTS