Monogràfics d’Art

Horari: Dilluns a dijous
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Setembre a Juny

Preu: 
Matrícula: 

Continguts
La finalitat d’aquest taller és l’aprenentatge i coneixement de tècniques tradicionals d’impressió, per tal que l’alumnat obtingui els recursos per desenvolupar la seva obra. Línia: emprar tècniques com l’aiguafort i la punta seca utilitzant la planxa de coure com a matriu. Taca: utilitzar l’aiguatinta en els seus diferents besants: reserves, al sucre i gravat a la sal.

Professora
Neus Espinosa

Dia/hora
Dijous de 18-21 hores

Sessions
10 sessions de 3 hores

Dates
10 / 17 / 24 /31 de gener 2019
7 / 14 / 21 / 28 de febrer 2019
7 / 14 de març 2019

Preu
309,60 euros

Inscripcions
93 785 00 70
de dilluns a divendres de 16 a 21 h

Continguts
La finalitat d’aquest taller és l’aprenentatge i pràctica dels procediments que es poden utilitzar sobre matrius termoplàstiques. L’alumnat podrà posteriorment desenvolupar la seva obra en un mitjà assequible, que no requereix gaire infraestructura. Coneixerem tècniques i recursos que permeten explorar tot un llenguatge gràfic propi de les matrius de poliestirè rígid. L’ús del piro gravador i de maquinària electró-portàtil, així com les possibilitats de generar taca emprant dissolvents.

Professor
Gerard Espí

Dia/hora
Dimarts de 18-21 hores

Sessions
10 sessions de 3 hores

Dates
19 /26 de març de 2019
2 / 9 / 23 / 30 abril de 2019
7 / 14 / 21 / 28 maig de 2019

Preu
309,60 euros

Inscripcions
93 785 00 70
de dilluns a divendres de 16 a 21 h