Taller de Pintura

Obres dels alumnes

Encaminat a conèixer els fonaments de la pràctica pictòrica d’una forma metòdica i conscient, raonant la naturalesa dels seus components tècnics, el seu adequat tractament i la seva expressivitat estètica.
S’aproximarà l’alumnat als conceptes i elements bàsics de la representació propis del llenguatge pictòric, com el color, la llum, l’espai, el volum, la composició… especialment a través dels diferents comportaments figuratius. En aquest sentit es treballarà a partir de models del natural.
Iniciació a les tècniques pictòriques i als recursos de representació. Pintura a l’oli, acrílic, aquarel·la i tècniques mixtes. Sessions amb model.