Interiors – Minorisa Center

Marina Sáez

Aquest projecte té com a finalitat habilitar part de l’antic Escorxador de la meva ciutat com a centre que fomenti i promogui l’estudi, un centre en el qual totes aquelles persones que ho necessitin, disposin d’unes instal·lacions amb tots els recursos possibles al seu abast. Seria un local obert al públic les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de la setmana. Hi hauria sales d’estudi per a grups de treball, tallers amb mobiliari específic per a realitzar manualitats, espais individuals, zones de lectura i àrees de descans. La seva ubicació és molt adient: cèntrica i envoltada de diverses escoles i facultats universitàries.