Gràfic – Devise

Carolina Gonçalves

Aquest projecte es centrarà en una nova manera de fomentar l’ocupació entre els nous professionals del disseny, ja que els facilitarà el contacte amb els possibles clients que cerquen trobar un coneixedor de la matèria que estigui a l’alçada de les seves expectatives.

La plataforma disposarà d’una revista impresa que es publicarà trimestralment per proporcionar suport al treball de l’organització, donar a conèixer el seu àmbit nacional i recolzar el talent i la professionalitat dels nous dissenyadors. Per a garantir-ne la seva viabilitat i possibilitar una aportació a una fundació de discapacitats, la revista tindrà un preu de venda al públic de 2€.