Jordi Altarriba

JORDI ALTARRIBA VILARASAU

LLICENCIAT EN BELLES ARTS